LasseG
Lars-Erik Gästgivars

GSM: +358 (0)500 261 043


sunset

Mitt intresse för samhällsfrågor fortsätter

Den 15 april 2015 blev en vändpunkt i mitt liv. Jag hoppades naturligtvis att jag skulle bli omvald till riksdagen, men österbottningarna ville annorlunda. Så kan det gå i politiken och det är bara att acceptera faktum, men det kändes ändå lite som att ha blivit uppsagd från ett jobb som jag hade trivts väldigt bra med. Men för mig som företagare med ett tre miljoners byggprojekt på gång så rådde det ingen brist på arbete, inte heller den gången.

Jag är mycket tacksam för den tid jag fick representera österbottningarna i riksdagen. Det var ingen lätt tid när landets ekonomi föll fritt utan det var ett ständigt hetsigt jobb från tidig morgon till sena kvällar. Jag är ändå glad för är att jag inte behöver känna att jag är i skuld till någon, jag tog ju inte emot en enda cent i valunderstöd varken från partiet eller från någon annan. Därför kunde jag i allt väsentligt rösta enligt mitt eget samvete och inte enligt vad opinionen eller vad partiet för tillfället ansåg vara mest ändamålsenligt. Jag kunde jobba långsiktigt och för det som jag trodde på. Du kan följa mina strävanden på min hemsida genom att läsa mina artiklar, uttalanden, lag- och övriga motioner samt tal. Nu med facit på hand så har det också visat sig att mina åsikter och farhågor i huvudsak har besannats, både på riksplanet och inom det kommunala.

Jag kommer att fortsätta som samhällsdebattör och vara kritisk till det jag anser vara felaktigt. Men jag kommer också framöver att börja sköta min kropp och hälsa lite bättre. Målet är att färdigställa den påbörjade boken om min barndom, ungdomstid och livet i företagsvärlden samt i den politiska offentligheten.

Läs gärna min hemsida, den ger en vink om av vad min bok kommer att handla.

lasseg_signature_new
Lars Gästgivars

fb

© Copyright LasseG 2018